Español English

Consolidació Contenidors

La nostra empresa compta amb una àmplia experiència nacional i internacional en el transport i consolidació de contenidors. La qual cosa ens ha transformat en una empresa Líder a la zona. Per a la consolidació dels contenidors comptem amb maquinària que ens permet carregar i descarregar-los que al final es transformen en un benefici directe per al nostre client ja que s'optimitza el temps del servei i per tant es redueixen els costos. Disposem d'una flota moderna per al transport de contenidors que ens permet arribar a qualsevol punt del país en el temps acordat i amb la mercaderia assegurada.

picture1