Español English

INCOTERMS Què és?

En les operacions de compravenda internacional poden generar conflictes si no s'han fixat unes regles que marcaran el transport de la mercaderia des d'origen fins a destí. Per evitar contrarietats, la Cambra de Comerç Internacional va establir el 1936 un protocol de codis que, des de llavors, regeix els contractes en el comerç exterior. Dels 13 Incoterms o codis existents, ressenyem els més rellevants.
picture1

Aquests són els més destacats

  • EXW: a fàbrica. Indicat quan la venda es produeix a la sortida, en els seus propis magatzems, amb la mercaderia verificada i embalada segons les instruccions del comprador. L'exportador ha d'aportar només la factura comercial. Afecta tot tipus de transport (terrestre, ferrocarril, marítim o aeri).
  • FCA: francotransportista. Venda a la sortida i per a tot tipus de transport. En aquest cas, l'exportador lliura la mercaderia al transportista indicat pel comprador i prepara els tràmits duaners. Com documents, el venedor lliura la factura comercial, el document que acredita el lliurament al transportista i el DUA (document únic administratiu de duanes de la UE).
  • FAS: franc al costat del vaixell. Transport marítim, venda a la sortida. L'exportador facilita la factura comercial, el document acreditatiu del lliurament de la mercaderia i el DUA.
  • FOB: franc a bord. Igual que el cas del FAS, aquest codi s'utilitza per al transport marítim a la venda a la sortida, però en aquest cas, la mercaderia es lliura suspesa al costat del vaixell (a bord del vaixell).
  • CFR: cost i noli. Transport marítim i venda a la sortida: el venedor tramita l'exportació, lliura la mercaderia, contracta i paga el noli fins port de destinació i abona les despeses de descàrrega.
  • CPT: transport pagat fins ... Per a qualsevol transport i venda a la sortida, l'exportador s'encarrega dels tràmits duaners, així com de pagar un transportista que porti la mercaderia al punt convingut i informar el comprador de la data de sortida i arribada de la mercaderia a destí.
  • CIF: cost, assegurança i noli. Per transport marítim i venda a la sortida, el venedor tramita l'exportació, lliura la mercaderia a bord del vaixell, paga el noli i la descàrrega fins al port de destinació, així com la pòlissa d'assegurança que cobreixi, com a mínim, el 110% l'import fixat en l'operació de compra.
  • CIP: transport i assegurança pagat fins ... Per a qualsevol tipus de transport i venda a la sortida, el venedor s'encarrega dels tràmits d'exportació i de contractar una pòlissa d'assegurança i un transportista que porti la mercaderia al punt de destinació convinguda.
  • DAF: lliurat a la frontera. Per transport terrestre o ferrocarril i venda a la arribada venedor s'ocupa dels tràmits d'exportació i de contractar un transportista que lliurarà la mercaderia al punt fronterer acordat.
  • picture1